Työstökoneiden asetusten ja konetietojen dokumentointiohjelmisto

Työstökoneilla eri töiden asetusten vaihtoon käytetään usein liian paljon tuottamatonta aikaa. Ihmisen muisti on rajallinen, kaikkia huomioitavia seikkoja ei muista, varsinkin jos edellisestä asetuksesta on kulunut jonkin verran aikaa. Tehokkaan asetusdokumentoinnin ansiosta turha ”sähläys” eliminoituu ja koneen asetus voidaan valmistella ajoissa tuotantoajon aikana. Tarvittavat työkalut ja kiinnittimet voidaan esiasettaa valmiiksi, kuva dokumentissa kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Nykyisin koneistajan tulee olla moniosaaja. Hänen tulee osata käyttää useaa eri työstökonetta ja tehdä niille asetukset. Työstökoneet ja niillä tehtävät työt saattavat olla hyvinkin erilaisia keskenään, koneistajan tulee muistaa usean koneen toiminnot. Usein tulee tilanne, jolloin koneistajan pitää mennä työstökoneelle, jota hän on käyttänyt viimeksi puoli vuotta sitten. Tässä tilanteessa koneistajan muisti on koetuksella.
Liian usein kaikki tarvittava tieto on 1–2 ihmisen muistin varassa. Mitä tapahtuu, kun nämä avainhenkilöt jäävät lomalle tai vaihtavat työpaikkaa…?
Fast-CNC-Setup ohjelmistolla dokumentin tekeminen on vaivatonta ja vie aikaa vain muutaman minuutin. Kuvat saadaan linkitettyä pilven kautta suoraan dokumenttiin. Fast-CNC-Setup tietokanta on mahdollista asentaa yrityksen verkkoon. Yhteinen tietokanta mahdollistaa yhteiskäytössä olevien työkalujen tehokkaan hallinnan. Asetusdokumentteja voi myös kopioida vaivattomasti toiselle koneelle.
Fast-CNC-Setup ohjelmistossa työkalut ja kiinnittimet voi listata työstökonekohtaisesti, jolloin ne voidaan liittää asetusdokumenttiin yhdellä hiiren klikkauksella. Fast-CNC-Setup listaa automaattisesti NC-ohjelman työkalut ja kommentit.
Asetusdokumentoinnin ansiosta asetusaika minimoituu ja koneen käyttösuhde kasvaa. Työstökoneen käyttösuhde ja tuottavuus kasvaa merkittävästi. Ohjelmistoa voi mainiosti käyttää myös muiden, kuin lastuavien työstökoneiden dokumentointiin esimerkkinä: Hitsauskoneet, levytyökeskukset, särmäyskoneet, ruiskupuristuskoneet jne.
Fast-CNC-Setup ohjelman selkeiden hakukriteerien avulla työ löytyy hetkessä.
Avattaessa dokumentti, työn kaikki tiedot tulevat näkyviin. Koneen asetus nopeutuu merkittävästi, koska kaikki tiedot tulevat selkeästi esille ja ne voidaan tarvittaessa tulostaa.
Huoltokohteet voidaan ohjeistaa kuvien kera ja huoltokirjaan voi dokumentoida mitä kulloinkin on tehty.
Uudet koneistajat ovat selkeän asetusdokumentoinnin ansiosta nopeampi perehdyttää työhön.

Asetusdokumenttien luonti on helppoa ja nopeaa. Koneistaja voi liittää kännykkäkameran kuvat ja videot helposti linkitetyn pilvipalvelun kautta.

   

 

Työstökoneen ja toimittajan tiedot tallennetaan. Konekohtaiset vakiotyökalut ja -kiinnittimet tallennetaan konetietoihin, josta ne saadaan nopeasti liitettyä itse asetusdokumenttiin. Työstökoneelle tallennetaan tehdyt huollot ja huomioitavat asiat.

   

 

Pyydä tarjous/esittely.